SAMRAWIT

Microkrediet voor Eritrea

Eritrea

Eritrea is een land in het oosten van Afrika. Het grenst in het noordwesten aan Soedan, in het zuiden aan Ethiopië, in het zuidoosten aan Djibouti en in het oosten en noordoosten de Rode Zee. Het is enkele decennia een provincie geweest van Ethiopië. Sinds 1993 is het land onafhankelijk, maar omdat het onder andere Ethiopië afsnijdt van de Rode Zee, blijven spanningen tussen beide landen voortslepen.

Eritrea was al door veel machten bestuurd toen het in 1885 werd gekoloniseerd door Italië. Het bleef Italiaans bezit tot 1941 toen Italië door de geallieerden werd verslagen. Eritrea werd een Brits protectoraat. In 1952 besloten de Verenigde Naties dat Eritrea deel van een federatie met Ethiopië zou worden. In 1962 werd Eritrea door Ethiopië geannexeerd. Er volgde een langdurige burgeroorlog die in 1991 eindigde doordat de Eritrese rebellen het regeringsleger verpletterend versloegen. In 1993 stemde de overgrote meerderheid van de bevolking voor onafhankelijkheid. In 1998 brak een grensoorlog uit met Ethiopië waaraan op 12 december van het jaar 2000 onder auspiciën van de Verenigde Naties een einde kwam. In het grensgebied is een VN-vredesoperatie actief, in afwachting van het besluit van een internationale commissie die de definitieve grens moet vaststellen.

Situatie in Eritrea - Januari 2012
Op dit moment lijkt het erop dat Eritrea een steeds geslotener land gaat worden. Dat houdt in dat er zeer moeilijk iets is in te voeren. Er moet voor alles een goedkeuring zijn van diverse ministeries. Dat maakt het voor onze stichting moeilijk het Solar Project uit te voeren. Maar daar leest u hieronder nog meer over. Voor buitenlandse reizigers worden de beperkingen om te reizen binnen Eritrea steeds verder aangescherpt. Het bezoeken van plaatsen buiten Asmara ( hoofdstad) is gebonden aan tijd. Soms krijgt men maar 2 dagen de tijd naar een plaats buiten Asmara te gaan. In Asmara is het gas op. Men kan dus alleen koken op elektriciteit, als er tenminste elektriciteit is. Dagelijks is er maar enkele uren stroom en je weet nooit van te voren wanneer dat is. Water is ook niet altijd voorradig. Er is een verschil tussen het leven in Asmara en op het platteland. In Asmara is het nog redelijk te doen, al is het daar ook ploeteren om de eindjes aan elkaar te knopen. Er is op de markten best veel te krijgen, maar als je geen geld hebt, kun je niets kopen. Voldoende inkomen is dus het grootste probleem. Heel veel kostwinners moeten in het leger dienen. Dat wil zeggen, dat ze via het leger worden ingezet om bijvoorbeeld wegen aan te leggen of openbare gebouwen neer te zetten. Ze krijgen daar een karig salaris voor. Niet genoeg om hun gezin te onderhouden. En al helemaal niet genoeg om iets op te bouwen.  Bijklussen kan vaak niet, omdat ze daar de gelegenheid niet voor krijgen. De dienstplicht duurt erg lang. Dat kan wel jaren zijn. Lees het verhaal van de man die van onze stichting een krediet heeft ontvangen ( het 6de project). Op het platteland is het leven nog harder. Er heerst ondervoeding en het sterftecijfer onder moeders tijdens of na de bevalling is hoog. Er zijn dus veel wezen. In Eritrea ben je wees als je moeder is overleden.

Nog een berichtje dat we gevonden hebben op internet:
5-12-2011: de VN-veiligheidsraad heeft maandag besloten tot een verscherping van de sancties tegen Eritrea. Het Noordoost-Afrikaanse land wordt beschuldigd van steun aan de islamitische Shabaab-militie in buurland Somalië. Ook zou Asmara een bomaanslag hebben beraamd tegen een top van de Afrikaanse Unie dit jaar. Er komt een hoger aantal Eritrese kopstukken te staan op een lijst van personen met een reisverbod. Ook worden hun tegoeden bevroren. De regering van Eritrea ontkent de ''belachelijke'' aantijgingen. Volgens Eritrea zit rivaal Ethiopië, waarvan het zich in 1993 afscheidde, achter de valse beschuldigingen. Twee jaar geleden werd al een wapenembargo opgelegd aan Eritrea. Rusland en China onthielden zich van stemming, toen 13 lidstaten van de Veiligheidsraad stemden voor aanscherping van de sanctie